முதல் பக்கம்

திருக்குர்ஆன்

நபிமொழிகள்

கட்டுரைகள்

வரலாறு

கேள்வி பதில

தமிழ் குர்ஆன் மென்பொருள்

  அல்லாஹ்-அவனைத்தவிர வணக்கத்திற்குரிய நாயன் வேறு இல்லை. அவன் என்றென்றும் ஜீவித்திருப்பவன், என்றென்றும் நிலைத்திருப்பவன், அவனை அரிதுயிலோ, உறக்கமோ பீடிக்கா, வானங்களிலுள்ளவையும், பூமியிலுள்ளவையும் அவனுக்கே உரியன, அவன் அனுமதியின்றி அவனிடம் யார் பரிந்துரை செய்ய முடியும்?   படைப்பினங்களுக்கு முன்னருள்ளவற்றையும், அவற்றுக்குப் பின்னருள்ளவற்றையும் அவன் நன்கறிவான். அவன் ஞானத்திலிருந்து எதனையும், அவன் நாட்டமின்றி, எவரும் அறிந்துகொள்ள முடியாது. அவனுடைய அரியாசனம் (குர்ஸிய்யு) வானங்களிலும், பூமியிலும் பரந்து நிற்கின்றது. அவ்விரண்டையும் காப்பது அவனுக்குச் சிரமத்தை உண்டாக்குவதில்லை - அவன் மிக உயர்ந்தவன் மகிமை மிக்கவன். [2:255]                                                       Allah. There is no god but He,-the Living, the Self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who is there can intercede in His presence except as He permitteth? He knoweth what (appeareth to His creatures as) before or after or behind them. Nor shall they compass aught of His knowledge except as He willeth. His Throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving them for He is the Most High, the Supreme (in glory). [2:255]
 

Narrated by Ubadah ibn as-Samit (radiAllahu anhu) that The Prophet (salAllahu alayhi wasalam) said,

“I have told you so much about the Dajjal (Anti-Christ) that I am afraid you may not understand. The Anti-Christ is short, hen-toed, woolly-haired, one-eyed, an eye-sightless, and neither protruding nor deep-seated. If you are confused about him, know that your Lord is not one-eyed. -[Abu-Dawud :4306]

 

Arrivals

 

Before download the videos, please read the notes which are given at the end of this page.         

Description on respective topics

Download Here தலைப்புகள் பற்றிய சிறுகுறிப்பு
 Introduction Intro  அறிமுகம்
 Proof From The Holy Quran Part-1  திருக்குர்ஆனின் அத்தாட்சிகள
 Shocking Evidence Of The Pharaohs Part-2  அதிர்ச்சியூட்டும் ஃபிர்அவ்னிய சாட்சிகள்
 Architecture And Energy Part-3  கட்டிடக் கலையும் சக்தியும்
 The Battle Of Human Energy Part-4  மனித சக்தியின் போராட்டம்
 Pharaohs Of Today Part-5  இன்றைய நவீன ஃபிர்அவ்ன்கள்
 Structures Dedicated to Antichrist Part-6  தஜ்ஜாலுக்காக அர்பணிக்கப்பட்டவைகள்
 Mind Control Feat. George Carlin Part-7  அறிவை கட்டுப்படுத்துதல்
 Children's Mind Control Part-8  குழந்தைகளின் அறிவை கட்டுப்படுத்தல்
 Hashem's Films Part-9  சகோதரர் ஹிஷாமைப்பற்றி சிறுகுறிப்பு
 The New Worldly Order Part-10  புதிய உலகிற்கான பிரகடனம்
 Musical Sorcery Part-11  மதிமயக்கும் மந்திர இசைகள்
 Light Up The Darkness Part-12  இருளுக்கு ஒளியூட்டல்
 Lady In Red Part-13  சிவப்பு மங்கை
 Hollywood Part-14  ஹாலிவுட்
 Hollywood And The Promised Land Part-15  ஹாலிவுட்டும் வாக்களிக்கப்பட்ட பூமியும்
 The Media And Islam Part-16  ஊடகமும் முஸ்லிம்களும்
 The War On Terror Part-17  தீவிரவாதத்திற்கெதிரான போர்
 Hypocrisy And Democracy Part-18  நயவஞ்சகத்தனமும் ஜனநாயகமும்
 The UFO Phenomena Part-19  யுஏப்ஓ தோற்றப்பாடு
 The UFO Phenomena (Continued) Part-20  யுஏப்ஓ தோற்றப்பாடு (தொடர்ச்சி)
 What Is Yet To Come Part-21  இனி வெளிவர இருப்பவைகள் என்ன?
 Our Satanic Pop Culture Part-22  சாத்தானிய பாப்இசை கலாச்சாரம்
 Materialism And The Battle Within Part-23  பொருள்முதல்வாதமும் அத்தோடு நம்   போராட்டமும்
 Freedom Unplugged Part-24  பறிக்கப்பட்ட சுதந்திரம்
 The Antichrist Dajjal Is Here Part-25  தஜ்ஜால் இங்கே இருக்கிறான்
 The Antichrist Dajjal Is here (Continued) Part-26  தஜ்ஜால் இங்கே இருக்கிறான் (தொடர்ச்சி)
 Why Leaders Practice Satanism Part-27  தலைவர்கள் ஷைத்தானிய கோட்பாட்டை  பின்பற்றுவதேன்?
 Why Leaders Practice Satanism (Continued) Part-28  தலைவர்கள் ஷைத்தானிய கோட்பாட்டை  பின்பற்றுவதேன்? (தொடர்ச்சி)
 The Truth About Gods Part-29  கடவுள்கள் பற்றிய உண்மைகள்
 The Checkered Floor And The Gods Part-30  சதுரங்க தளமும் கடவுள்களும்
 The Great Deception Part-31  மாபெரும் பித்தலாட்டம்
 The Most Valuabe Truth Part-32  விலை மதிப்பற்ற உண்மை
 The Choice Is Yours Part-33  இனி தேர்ந்தெடுப்பது உங்கள் கையில்
 The Infiltration Of Religion Part-34  மதக்கோட்பாட்டில் ஊடுருவல்
 The Temple Of Solomon Part-35  சாலமோன் கோயில்
 The Story Of Jesus Part-36  நபி ஈஸா (அலை) அவர்களின் சரிதை
 The Sun God Part-37  சூரியக் கடவுள்
 The Story Of Islam Part-38  இஸ்லாத்தின் சரித்திரம்
 The Prophet's Lineage Part-39  நபி(ஸல்) வழியைத் தொடர்ந்தோர்
 The Common Ground Part-40  பொதுவான அடிப்படைகள்
 The Bloodlines Part-41  இரத்த பந்தங்கள்
 The Gatekeepers Part-42  வாயிற் காப்போன்
 The Symbolism Of 9-11 Part-43  செப்டம்பர் 11 குறியீடுகள்
 The Significance Of The Kaaba Part-44  இறையில்லம் கஃபாவின் முக்கியத்துவம்
 The Kaaba And The 9-11 Ritual Part-45  புனித கஃபாவும் செப் 11 சடங்குகளும்
 The Complete Human Part-46  முழுமையான மனிதன்
 The Free Human Part-47  விடுவிக்கப்பட்ட மனிதன்
 The Arrival Of Mahdi Part-48  மஹ்தி (அலை) வருகை
 The Arrival Of Antichrist Part-49  தஜ்ஜாலின் வருகை
 The Arrival Of Jesus The Messiah Part-50  நபி ஈஸா (அலை) வருகை
 End Part-51  முற்றும்

Important Notes:

  1. We have published these Arrival videos in our website due to its mammoth information which can wakeup our society against the satanic luciferian cults and their evil plans against the humanity, where most of our people unaware of it

  2. As per the current scenario of  Muslim Ummah, The global Muslim community has divided into 2 major sects i.e. Sunni and Shia. This satanic split has been done by the JEWS and the Luciferians; we strictly against those satanic concepts of Shiaism. Moreover, we have strongly believe that the foundation/basis for Islam is the Teachings of Glorious Qur’an and authentic Ahadhees of our beloved Prophet Muhammed (SAL).

  3. In addition with the given background music in the video clips, if you find anything contradicting to Quran and Sunnah then PLEASE   IGNORE IT COMPLETELY.

  4. We are sincerely requesting to our respected viewers, Please take only optimistic things from these videos. For Example videos like #39, #48 , #49 are giving some baseless information while showing Imam's names and showing the imaginary depictions for both Prophet Esa (AL) and Imam Mahdhi (AL).

  5. We sincerely express our gratitude and deep sense of appreciation to Noreagaaa & Achernahr production team, for providing such eye opening episodes with brainstorming efforts.  May Allah bless them and guide them into right path.

please contact us through email:  info@ottrumai.net for further clarifications.

 

Click here to read more : தஜ்ஜாலிஸத்தை வெற்றி கொள்வோம்.

தஜ்ஜால் பற்றி தமிழில் அறிந்துகொள்ள....

 

 

 

Download Section

   Free Quran Software
   Dajjal Arrivals
   Harun Yahya
   Understand Islam
   Quran Miracles
   Islam & Terrorism
   Children Section
   Articles
  
   Miscellaneous

 

 

 
 

Copyright © WWW.OTTRUMAI.NET. All Rights Reserved